MISSIE

DOELSTELLINGKingsMen is een mannenbeweging op katholieke grondslag. De beweging wil mannen bewust maken van hun “man zijn” en hun rol in gezin, kerk en maatschappij door activiteiten te organiseren die mannen “wakker” maken en hen terugbrengen naar de essentie van hun man zijn. KingsMen daagt uit om uit je comfort zone te treden.ORGANISATIEKingsMen is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting heeft een bestuur bestaande uit 7 mannen. Het werk van de bestuursleden gebeurt geheel op vrijwillige basis.

Voor de begeleiding van de tochten is er een ervaren team aanwezig. Afhankelijk van het aantal deelnemers bestaat het leiderschap team altijd uit minimaal 2 personen waarvan 1 ervaring heeft en de eindverantwoordelijkheid neemt.

KingsMen heeft geen ANBI status.

Algemene voorwaarden 2017

Voor meer informatie neem contact op via de contact pagina

.